Chyby při zinkování

Vyšší obsahy Si a P v oceli pro žárové zinkování

Správné chemické složení oceli pro žárové zinkování je důležitým faktorem ve vlastním procesu. Pokudhodnoty neodpovídají, může dojít k různým anomáliím.

 

Zlom při pájení

Indukovaná koroze trhlin kapalným kovem v důsledku napětí.

 

Špatné odmoření materiálu

Může vzniknout při použití svařovacích separátorů na bázi silikonu.