Žárové zinkování

 

Žárové pozinkování je povrchová úprava oceli, která je po příslušném předběžném zpracování (odmaštění) ponořením do kapalné taveniny zinku legována na povrchu a potažena zinkem. Zinkový povlak vytvoří slitinu s ocelí. Je neoddělitelně spojen s ocelí a tím je vhodný pro všechny vnitřní a vnější plochy. Odolnost pozinkování závisí na podmínkách, kterým je vystaveno. Zahrnuje období od 20 do 40 let, podle podmínek prostředí a atmosféry.

FAKTA O ŽÁROVÉM ZINKOVÁNÍ

 • Žárové zinkování je jako protikorozní ochrana oceli používáno již 150 let.
 • Při žárovém zinkování je obvykle používán teplotní rozsah 440 až 460°C.
 • Díl určený k žárovému zinkování se po předběžné úpravě (odmaštění, moření, nanášení tavidla) ponoří do roztaveného zinku, kde dojde k metalurgické reakci zinku se železem.
 • Zinkovat je možno i větší kusy, než je velikost zinkové lázně. Tento proces se nazývá "dvojí ponor".
 • Zinková vrstva na oceli je rovnoměrná: na vnějším povrchu, na vnitřním povrchu, na hranách i rozích.
 • Žárově zinkovaná ocel je používaná jako ocelové konstrukce ve stavebnictví, mosty, silniční svodidla, značení, stožáry elektrického napětí, oplocení, zábradlí, zastávky, výztuž do betonu, u které vytváří s betonem stejně pevnou vazbu jako ocel povrchově neupravovaná atd.
 • Při stavbě Brooklynského mostu bylo pro výrobu jeho čtyř hlavních nosných kabelů použito 23 330 km žárově zinkovaného drátu. Když byl po více než 100 letech podroben most celkové obnově, byly žárově zinkované dráty v bezvadném stavu.
 • Žárově zinkovaná ocel vydrží dnes mnohem déle než před 20 lety. Je to proto, že kvůli mnohem přísnějším zákonům je atmosféra mnohem čistější a je kontaminována menším množstvím kysličníku siřičitého, který je jedním z hlavních korozních faktorů.
 • Na povrchu pozinkovaných ocelových výrobků se po určité době mohou objevit červenohnědé skvrny, jež obsahují výhradně intermetalické fáze. Nejedná se však o korozi oceli, pouze velmi malé množství železa ve slitinové vrstvě železo–zinek oxiduje a vytváří tak tyto skvrny. Tyto skvrny nemají žádný nepříznivý vliv na korozní odolnost povlaku žárového zinku.
 • Koroze působí ročně v EU škody ve výši 3 % hrubého domácího produktu. Odhaduje se, že nepřímé náklady mohou dosahovat až 6 % hrubého domácího produktu.

Shrnutí

Žárové pozinkování je nejlepší systém k ochraně oceli proti korozi. Nabízí velký počet reálných předností, které by měl znát každý zákazník. Je:

 • trvanlivé
 • odolné
 • bezúdržbové
 • katodově chráněné
 • časově úsporné
 • spolehlivé
 • cenově výhodné
 • optimální, i v dutých prostorách a na hranách
 • snadno kontrolovatelné
 • dobře vypadající a ekologické